Ak pozorujete, že vaše dieťa má problémy v učení a bola mu diagnostikovaná niektorá z porúch učenia, správania, alebo iné závažné ochorenie, kvôli ktorému veľa vynecháva zo školy, môžete zvážiť žiadosť o integráciu žiaka do bežnej triedy.

Znamená to, že žiak bude dochádzať do tej istej triedy, avšak vzhľadom na jeho hendikep alebo ochorenie, mu budú v škole priznané isté úľavy. Napríklad žiakovi s dysgrafiou (porucha písania) sa nebude hodnotiť krasopis či jazykové chyby, žiak s dyslexiou bude mať dlhší čas na prípravu či písomku a podobne. Škola žiadosti o integráciu nemusí vyhovieť, pokiaľ nemá podmienky na to, aby sa žiakovi špeciálne venovala (výnimkou je škola v mieste bydliska, ktorá ho musí prijať).

Žiakov, ktorí majú problémy s učením, je z roka na rok viac. Známy psychológ Miron Zelina tvrdí, že dnes je už viac detí problémových, ako bezproblémových. Vysoké tempo učiva, zlé podmienky v rodine, čoraz častejšie poruchy správania, učenia, hyperaktivita. To všetko sú následky, ktoré na deťoch zanecháva rýchle životné tempo. Aj v tomto prípade totiž platí, že menej je niekedy viac.

Integrácia pre žiaka neznamená hanbu. Znamená to len, že sa musí učiť inak (iným tempom, inými metódami), ako ostatní žiaci a preto mu musí byť venovaná zvýšená pozornosť. Integrovaný žiak musí mať individuálny výchovno-vzdelávací plán, podľa ktorého postupuje, a ktorý určuje, v čom bude mať iné podmienky ako ostatní žiaci (napr. žiak so zrakovým postihnutím bude pracovať s lupou, žiak s dyslexiou nebude písať diktát klasickou formou).

Na stiahnutie: ŽIADOSŤ O INTEGRÁCIU DIEŤAŤA

Money and Credit cards Policy

prerodicov.sk supports and endorses monetary policy to know your client. We accept credit cards, but first read the review on the site https://ccreviews.to. Fake IDs are not allowed and can only be bought on idgod. prerodicov.sk team.