Osemročné dieťa väčšinou prejavuje veľkú chuť do života – svoju energiusústredí na zdokonaľovanie schopností, prehlbovanie vedomostí a poznatkov. V tomto veku má tiež tendenciu prejavovať samostatnosť a chce sa samo rozhodovať, s kým sa bude kamarátiť.

Už väčšinou dokáže:

• sčítať a odčítať, násobiť a deliť
• chápať perspektívu (tiene, vzdialenosť, tvary)
• chápať gramatické pravidlá a riadiť sa nimi pri rozprávaní aj písaní
• rozumieť pokynom, ktoré vyžadujú postupné plnenie viacerých po sebe nasledujúcich úloh
• chápať skutočnosť, že niektoré deti majú na niektoré veci väčšie nadanie, a že nemôže byť zákonite každý vo všetkom prvý (či najlepší)

Stravovanie:

• osemročné dieťa sa s jedlom niekedy ponáhľa, aby sa už mohlo venovať inej činnosti
• rado skúša nové jedlá a je hrdé na to, že sa už vie správať pri stole

Náš tip:

• obstarajte dieťaťu hry, pri ktorých je třeba rozvíjať určitú stratégiu (dámu, domino, kartové a počítačové hry – na tie však pozor! Je nutné korigovať, aby pri nich dieťa netrávilo príliš veľa času)
• nezabudnite sedavé aktivity vyvážiť pohybom – vhodné sú také aktivity, ktoré rozvíjajú silu a rýchlosť
• naďalej podporujte jeho tvorivosť, obstarajte mu napr. lacnejší fotoaparát
• zapájajte dieťa stále do varenia a pečenia, aby si mohlo ujasňovať rôzne postupy