Je čas zápisov do prvej triedy. Je dieťa na školu pripravené? Skúste doma precvičiť grafomotorické znalosti svojho dieťaťa. Vyskúšajte si ako sa viete aj vy sústrediť na prácu so svojim dieťaťom, veď o pol roka budete spolu písať domáce úlohy, čítať.

Je dôležité, aby ste sa navzájom poznali. Aj učiteľke budete vedieť skôr pomôcť . Viac budete chápať ako asi vaše dieťa pracuje, s čím bojuje, čo je pre neho malina. Ak dokonca uvažujete nad odkladom školskej dochádzky, aj so psychológom, ktorý bude s vašim dieťaťom pracovať, budete nápomocní.

Ako precvičovať grafomotoriku u detí?

1. vyberte tzv. Bodkované obrázky

 • spájajte spolu s ním bodky tak, aby vznikol obrázok, ktorý potom spolu s ním vymaľujte
 • začnite najprv jednoduchým spájaním bodiek, ktoré vlastne idú len jedným smerom – teda ich stačí spájať jedným ťahom
 • pokračujte spájaním bodiek označených číslami – dieťaťa sa prirodzene stretne s radom čísel a lepšie si ho zapamätá
 • pokračujte spájaním bodiek, kde musí dieťa uvažovať ktoré bodky spojí, aby mu obrázok vznikol
  Vždy sa snažte potom spolu s dieťaťom obrázok vymaľovať. Väčšinou takto namaľovaný obrázok dieťa radšej omaľuje.

2. vyberte omaľovánky s obľúbenými postavičkami svojho dieťaťa. Preložte cez omaľovánku priesvitný papier a nechajte dieťaťa obkresliť obrázok a potom omaľovať.

3. hrajte sa spolu s dieťaťom s bludiskami

 • hľadajte cestu na čiarovom bludisku
 • hľadajte cestičku cez štvorcové bludiská (už sa dajú kúpiť také, čo ich cesta vytvorí nejaký zmysluplný obraz)

4. prekresľujte obrázky v štvorčekovej sieti

 • z rovnakej do rovnakej
 • z menšej do väčšej (zväčšovanie)
 • z väčšej do menšej (zmenšovanie) je náročné – tým dieťa nezaťažujte
 • 5. dokresľujte obrázok podľa predlohy

Na dlhší večer odporúčam pre celú rodinu hru Karikatúra (vhodné od 5 rokov).

 • obkresľovaním nejakých častí ľudskej postavy dieťa ukazuje svoju predstavu o tvaroch, ich polohách vrámci ľudského tela
 • dieťa si pomôže v tvaroch, ktoré nevie nakresliť, zároveň má však možnosť kresliť podľa aj svojej fantázie
 • dieťa si trénuje orientáciu na papieri
 • dieťa môže len čisto kresliť, ale aj neskôr obrázok vymaľovať

Rodičovi potom odporúčam vydarenú karikatúru dať urobiť dieťaťu na tričko ako darček.

Pri všetkých hravých trénovaniach do školy odporúčam kresliť pastelkami troj alebo šesťhrannými alebo obyčajnými ceruzkami.

 • nenechajte dieťa dlho kresliť fixkami – ľahšie sa kĺžu po papieri a dieťa nemusí rukou vytvárať takú námahu
 • nedávajte dieťaťu okrúhle ceruzky – väčšinou ich deti veľmi zle držia
 • Nechajte svoje dieťa strúhať ceruzky samé, lepšie si odľahčí ruku

A ak by ste chceli okrem motoriky precvičiť aj logické myslenie, aj to nájdete na stránke www.dobrenapady.info. 
Silvia Bodláková

Money and Credit cards Policy

prerodicov.sk supports and endorses monetary policy to know your client. We accept credit cards, but first read the review on the site https://ccreviews.to. Fake IDs are not allowed and can only be bought on idgod. prerodicov.sk team.